Een gemeente kan op twee manieren Jeugdzorg uitvoeren.

  1. In eigen beheer;

  2. Uitbesteden.


Als de gemeente kiest voor uitbesteden, zijn er verschillende mogelijkheden:

a. Subsidie;
Bij subsidie verstrekt de gemeente financiële middelen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Subsidie kent geen afdwingbaarheid. Als een subsidieaanvrager besluit de activiteit niet uit te voeren kan de gemeente besluiten de subsidie niet te verstrekken, en de activiteit blijft onuitgevoerd.

b. middels een Overheidsopdracht of
Een overheidsopdracht is een overeenkomst tussen de gemeente en één of meer geselecteerde aanbieders ‘onder bezwarende titel’. Daarbij belooft de aanbieder de gecontracteerde hulp te leveren en de gemeente belooft te betalen.

c. ‘Open House’.

De gemeente sluit een overeenkomst af met alle partijen die voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en die de hulp willen leveren tegen het tarief dat de gemeente heeft vastgesteld. Burgers mogen zelf kiezen naar welke zorgaanbieder ze gaan, mits deze gecontracteerd is door de gemeente.

 

In bovenstaande gevallen komt er voor de zorgaanbieder veel kijken. Niet alleen de diversiteit aan wet- en regelgeving is een hobbel maar ook de administratieve lasten en de verplichtingen die hier uit voortvloeien.

 

Pro Effect kan een zorgaanbieder ondersteunen bij:

- de voorbereiding van uw inschrijving;

- de tijdigheid en volledigheid van de inschrijving;

- het aanvragen van de juiste formulieren en verplichte documenten;

- een eventuele nazorg op de procedure;

- het contractmanagement dat volgt op de overeenkomst die wordt afgesloten.

 

 Voor meer informatie en om te zien wat wij voor u kunnen doen, kunt u contact opnemen.